24/3/2022
Wanneer een bedrijf veel te maken heeft met lassen

Wanneer een bedrijf veel te maken heeft met lassen in bijvoorbeeld de productie, reparaties, constructie of montage, kan het zijn dat zij een lascoördinator aanstellen om al dat met lassen te maken heeft binnen het bedrijf in goede banen te leiden. De functie van een lascoördinator wordt daarentegen niet altijd als zodanig omschreven.

Wanneer een bedrijf veel te maken heeft met lassen in bijvoorbeeld de productie, reparaties, constructie of montage, kan het zijn dat zij een lascoördinator aanstellen om al dat met lassen te maken heeft binnen het bedrijf in goede banen te leiden. De functie van een lascoördinator wordt daarentegen niet altijd als zodanig omschreven.

Vaak heeft een lascoördinator een functie die breder is dan alleen het overzien van de laswerkzaamheden. Zo kan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, voorman, QC-er of werkplaats chef zijn opgeleid tot lascoördinator. Overigens is niet binnen elk bedrijf de rol van een lascoördinator hetzelfde. Doorgaans ziet een lascoördinator erop toe dat werkzaamheden conform de daarvoor gestelde normen plaatsvinden.

Binnen de lastechniek worden diverse normen gehanteerd, om onder andere de kwaliteit en veiligheid van het lassen en gelaste werkstukken te kunnen waarborgen. De lascoördinator speelt hierin een belangrijke rol. Zo ziet hij er bijvoorbeeld op toe dat alle lassers gecertificeerd worden, en certificaten op zowel bedrijfs- als medewerkersniveau worden bijgehouden.

Ook denkt de lascoördinator na over de processen die binnen de laswerkzaamheden verbeterd kunnen worden, draagt deze soms verantwoordelijkheid voor de inkoop van materialen en fungeert hij/zij als aanspreekpunt voor de rest van de organisatie voor las-technische vraagstukken.

Las coördinator worden: EWCP-b en EWCP-s

Wanneer je een opleiding wilt volgen tot lascoördinator, heb je hiervoor verschillende mogelijkheden. De meest voor de hand liggende route om je te laten opleiden tot lascoördinator is via de EWCP-opleidingen. EWCP staat voor European Welding Coordination Personnel, en stond voorheen bekend als de RWC (Responsible Welding Coördinator).

Deze opleiding is volledig toegespitst op de EN 1090-1 en -2, en wordt twee keer per jaar door De Groot LPMW Lasinstituut aangeboden in de vorm van een middag/avondopleiding. De EWCP is onderverdeeld in twee niveaus: de EWCP-B (Basic) en het vervolg, de EWCP-S (Specific). Tijdens de EWCP-B wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van de lastechniek. Hierbij kun je denken aan:

  • De verschillende lasprocessen en toepassingsgebieden
  • Materialenkennis
  • Het interpreteren van diverse documenten waaronder WPS-en, LK?s, LMK?s en materiaalcertificaten
  • Omgaan met een normenboek of NEN-bundel
  • Kwaliteitsborging
  • Voor- en nabewerkingsmethoden
  • NDO- en DO-onderzoek

Las coördinator worden zonder EWCP-opleiding

Naast de EWCP-opleidingen, zijn er diverse andere routes die je in staat stellen te acteren als lascoördinator. Een van de mogelijkheden is om de opleiding IWS (International Welding Specialist) te volgen. Een nadeel hiervan, is dat het bredere opleidingen betreft waarvoor de toelatingseisen een stuk strenger zijn dan bij de EWCP-B en -S. Zo moet je voor de opleiding IWS eerst de IWP doorlopen, waarvoor je in het bezit dient te zijn van een NIL-lasdiploma van ten minste niveau 3. Tijdens de EWCP-opleidingen wordt daarnaast meer tijd besteed aan praktische zaken, zoals het opstellen van een WPS.

Meer lezen
Andere interessante artikelen
Geen artikelen
Industrial Products Sevenum B.V.